4 วิธีสร้าง ห้องเรียน ที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ห้องเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

4 วิธีสร้างห้องเรียน ที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

หากผู้เรียนได้มีส่วนเริ่มในการสร้างห้องเรียน  ย่อมเป็นการเพิ่มศัยยภาพการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวันนี้เรามีเคล็ดลับการจัดห้องเรียนโดยที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มความสำคัญของบทเรียนให้มีความหมายต่อนักเรียนมากขึ้นมาฝากกัน 

  1. สร้างเป้าหมายที่ชัดเจน

การที่อยู่ ๆ จะให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนโดยที่ไม่มีจุดหมายก็จะเป็นเรื่องยาก สิ่งที่คุณครูทำได้คือ ช่วยกำหนดเป้าหมายการเรียนให้กับนักเรียน หลังจากนั้นแล้ว จึงสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนากิจกรรมและความสามารถไปจนถึงจุดหมายได้ โดยคุณคราจจะตั้งปัญหาให้นักเรียนแก้ไขภายในห้องเรียน แล้วให้นักเรียนช่วยหาคำตอบผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการคิดและการหาเหตุผล

  1. เชื่อมต่อบทเรียนกับประสบการณ์โดยตรง

การช่วยให้นักเรียนมองเห็นภาพบทเรียนผ่านทางประสบการณ์จะช่วยให้นักเรียนเข้าถึงบทเรียนได้มากขึ้นและไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนอยู่นั้นไกลตัวเกินไป ตัวอย่างเช่นการตั้งโจทย์เลขจากเหตุการณ์ประจำวัน การใช้ชื่อนักเรียนมาช่วยยกตัวอย่างโจทย์ หรือการทำทดลองง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนรู้สึกว่าเข้าถึงบทเรีนได้มากขึ้น

  1. ให้นักเรียนรู้ว่าการแก้ไขโจทย์มีหลายวิธี

ในการสอนวิชาต่าง ๆ แม้แต่เลข การสอนให้นักเรียนแก้โจทย์จากหลาย ๆ วิธีและหลายมุมมอง ทำให้นักเรียนมีสามารถเข้าใจหัวข้อการเรียนได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น โดยอาจจะเริ่มจากสอนนักเรียนวิธีแก้ปัญหาแรก ก่อนที่จะให้นักเรียนช่วยกันหาวิธีหาคำตอบของโจทย์ในแบบอื่น ๆ 

  1. รับรู้ถึงความยากลำบากและสนับสนุนให้นักเรียนข้ามผ่านอุปสรรค

การเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน และแต่ละคนก็มีอุปสรรคในการเรียนต่าง ๆ กันไป สิ่งที่คุณครูทำให้นักเรียนรู้ว่า คุณครูรับรู้ความลำบากของนักเรียน และพร้อมจะสนับสนุนให้นักเรียนก้าวข้ามความยากลำบากนั้น ช่วยเปลี่ยนมุมมองของห้องเรียนได้ เพราะเป็นการเปลี่ยน mindset ให้เข้ากับนักเรียน