6 วิธีดูแลตัวเองฉบับสำคัญ ที่คุณครูควรรู้

วิธีดูแลตัวเอง

การรู้วิธีดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งครูเป็นหนึ่งในอาชีพที่เหนื่อยที่สุดทั้งยังมีตารางชีวิตที่ไม่แน่นอน แถมยังเต็มไปด้วยความเครียด คุณครูต้องดูแลตัวเองโดยทำ 6 วิถีสำคัญนี้ เพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีไปสอนนักเรียนต่อได้อย่างมีความสุข

1. นอนหลับให้เพียงพอ ร่างกายของผู้ใหญ่ควรได้นอน 7-8 ชั่วโมงต่อคืน แต่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Ball State พบว่าคุณครูกว่า 43% ได้นอนน้อยกว่าหกชั่วโมงต่อคืน การนอนหลับที่ไม่เพียงพอนอกจากจะเป็นต้นเหตุของการเสียสุขภาพกายแล้วยังส่งผลต่อความเครียดและสุขภาพจิตอีกด้วย


2. ทานอาหารให้ถูกหลักสุขภาพ ครูเป็นวิชาชีพที่ต้องการแรงงาน แรงกายและสมองเยอะ ย่อมต้องการอาหารที่มีโภชนาการเพียงพอ แต่ว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะหาอาหารสุขภาพครบถ้วนกินในวันเหนื่อยๆ แนะนำให้คุณครูเตรียมอาหารที่เต็มไปด้วยโปรตีนและผักเตรียมติดตู้เย็นไว้ตั้งแต่วันหยุด เมื่อถึงวันทำงานจึงสามารถหยิบมากินได้ง่ายๆนั่นเอง


3. หาเวลาขยับตัว การขยับตัวที่ว่านี้คือการออกกำลังกายนอกห้องเรียน เพื่อให้สมองได้มีโอกาสผ่อนคลายจากการทำงาน ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ เช่น การเดินเล่น หรือฝึกเล่นโยคะจากอินเตอร์เน็ตก็เป็นที่นิยมมากเช่นกัน


4. เอาตัวออกห่างจากหน้าจอ งานวิจัยจาก UCHhealth พบว่าร่างกายของคนเราปล่อยสารกระตุ้นความเครียดมากขึ้นเมื่อได้ยินเสียงแจ้งเตือนมือถือและอาจต้องใช้เวลาถึง 30 นาทีกว่าร่างกายผ่อนคลายจากความเครียดนั้น การปิดมือถือตอนกลางคืนตั้งแต่ก่อนนอน 1-2 ชั่วโมง เพียงแค่สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งสามารถให้เวลาร่างกายพักผ่อนได้มากจนสังเกตได้เลยทีเดียว


5. หาเวลาพักทั้งระยะสั้นและยาว หาเวลาพักสั้นๆ 10-15นาที ทุกสองสามชั่วโมงทำให้สมองมีโอกาสได้พักและพร้อมทำงานมากขึ้น การพักผ่อนระยะยาวเองก็สำคัญมากต่อสุขภาพจิตเช่นกัน แนะนำให้คุณครูออกไปเที่ยวช่วงหยุดยาวที่ๆไกลจากสถานที่ทำงาน


6. ขีดเส้นแบ่ง รู้จักบอกไม่ หลายๆ ครั้งที่วิชาชีพครูต้องทำงานล่วงเวลา หรือต้องทำงานนอกเหนือจากการสอนซึ่งเป็นผลให้เกิดความเครียดสะสม คุณครูต้องสำรวจตัวเองว่ารับงานอื่นๆที่เข้ามาไหวหรือไม่ การขีดเส้นแบ่งระหว่างเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนอย่างชัดเจน และการปฏิเสธงานเมื่อร่างกายไม่ไหวจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ที่มา ://www.educationdegree.com/