7 วิธี เว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing)

Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างจากสังคม นั้น คือการเลี่ยงหรือพบปะพุดคุย หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสังคมแบบไม่โดนตัวกัน รวมถึงการไม่ไปพบปะกับผู้คนจำนวนมาก ไม่ใช้เวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่นนานจนเกินไป เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด 19

เราจึงมี 7 วิธี เว้นระยะห่างจากสังคม มาฝากกันครับ

1.ยืน นั่ง ห่างกัน 1.5-2 เมตร
2.งดการรวมตัวกันในสถานศึกษา ที่ทำงาน ร้านอาหาร สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือสถานบันเทิงต่างๆ
3.รับประทานอาหารที่เป็นชุด สำหรับกินคนเดียว หลีกเลี่ยงการร่วมสำรับกับผู้อื่น
4.เปลี่ยนระบบการทำธุรกิจโดยใช้ทางออนไลน์ และติดต่อทางโทรศัพท์เป็นหลัก หรือปรับเวลาการมาทำงานให้ยืดหยุ่น
5.หันมาเรียนออนไลน์แทนการเรียนในชั้นเรียน และเลี่ยงการจัดประชุมใหญ่ที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก
6.จัดให้จองหนังสือออนไลน์ในห้องสมุด หรืออ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
7.ลดความหนาแน่นในลิฟท์ด้วยการใช้เฉพาะจำเป็น เน้นการเดินขึ้นลงบันใดแทนให้ได้มากที่สุด
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com