Learn Education

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 พร้อมพันธกิจที่จะสร้างรูปแบบการเรียนรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเนื้อหาวิชาการ เพื่อช่วยคุณครูให้สามารถมอบการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนได้อย่างเท่าเทียม

หลักสูตร Learn Education

นวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่แบบครบวงจร เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนและโรงเรียน ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์ และจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ระบบ Online Blended Learning นี้ได้เข้าไปสนับสนุนการเรียนรู้ ในโรงเรียนกว่า 300 โรงเรียน ครอบคลุม 50 จังหวัดทั่วทุกภาค เด็กๆ สามารถต่อยอดการเรียนได้มากกว่า 100,000 คน ทั่วประเทศ

แรงบันดาลใจของเรา

หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการศึกษาในประเทศไทยคือ เรื่องอัตราการลาออกของนักเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ที่ต่ำ เป็นสาเหตุให้นักเรียนต้องลาออกจากโรงเรียนทุกปี เพราะเรียนมาน้อยทำให้พวกเขาพลาดโอกาสสำคัญต่างๆ ในชีวิตไป และยังมีสัญญาณเตือนเรื่องการขาดแคลนครูผู้สอนที่ได้มาตรฐานในโรงเรียน เท่าที่ควรความท้าทายนี้ได้จุดประกายให้เกิดการก่อตั้งบริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่นขึ้นมา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสู้เพื่อการศึกษาที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน ทางบริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่นจึงได้คิดค้นวิธีการ(โซลูชั่น) ที่แก้ปัญหาที่ต้นตอด้วยนวัตกรรมและวิธีที่ยั่งยืน

ความน่าเชื่อถือ

เป้าหมายของเราคือ 3,000 โรงเรียนใน 3 ปีข้างหน้านี้ นอกจากนั้นเรายังคิดที่จะขยายไปสู่ประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียด้วย ตอนนี้เราพัฒนามาไกลมากแล้ว จากแรก ที่หาจุดเปลี่ยนให้กับการศึกษาในประเทศ มาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเรียนของนักเรียน และสามารถลดอัตราการลาออกจากโรงเรียนได้ด้วย เราเชื่อว่า ด้วยเทคโนโลยีที่มีเนื้อหาการเรียนที่เหมาะสม, ระบบซอฟท์แวร์ที่เกื้อหนุนกัน และที่ขาดไม่ได้เลยคือ กระบวนการนำไปใช้งานที่ถูกต้อง จะสามารถทำให้ประสบการณ์การเรียนและการสอนของทุกคนดีขึ้นได้แน่นอน
วิสัยทัศน์

นักเรียนทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการและกลายเป็นนักคิดที่มีวิจารณญาณที่ดี

พันธกิจ

เพื่อยกระดับเทคโนโลยีในการช่วยเหลือครูในการสอนที่มีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน

Our Model

การค้นหาโรงเรียน

ค้นหาโรงเรียนที่มีเป้าหมายเดียวกับเราเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การวัดระดับเบื้องต้น

วัดระดับความสามารถโดยรวมและความพร้อมของโรงเรียนในการประยุกต์ใช้การเรียนการสอนของทางเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น

เทคโนโลยี

ทางโรงเรียนต้องมีระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการประยุกต์ใช้การเรียนแบบผสมผสาน

การนำไปใช้

ฝึกอบรบคุณครูให้สามารถใช้งานระบบการเรียนของเราในห้องเรียนที่เพิ่มเติมจากเวลาเรียนปกติได้จริง

การวัดผลช่วงหลัง

ประเมินพัฒนาการของโรงเรียนภายหลังการใช้ระบบของเรา

WINNING AWARDS

National Innovation Awards 2020

 • National Innovation Awards 2020
 • Epic Foundation

 • Epic Foundation
 • DBS-NUS

 • DBS-NUS
 • BETT Asia 2015

 • BETT Asia 2015
 • Social Enterprise Awards

 • Social Enterprise Awards
  • เสียงจาก
   ผู้เชี่ยวชาญ
   LearnEducation

   เราเห็นความตั้งใจทุ่มเทของทีมงาน Learn Education ในการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถช่วยนักเรียนในเมืองและในต่างจังหวัดเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

   ดร.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย

   Chief Executive

   “ตอนนี้การศึกษาไทยอยู่ในภาวะเหลื่อมล้ำภายในประเทศสูง เราเลยพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครูและนักเรียน ถ้าเราทำในสิ่งที่ดี ด้วยเจตนาที่ดี และวิธีการที่ถูกต้อง ความสำเร็จรอเราอยู่ ถ้าเราไม่ล้มเลิก”
   trainkru

   คุณ ธานินทร์ ทิมทอง

   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม

   Learn Education เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้กิจการเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษา Learn Education แสดงให้เราเห็นว่ากิจการเพื่อสังคมสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดได้เช่นกัน

   คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์

   ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

   NIA
   epix
   ร้อยพลังการศึกษา
   มูลนิธิยุวพัฒน์
   ธนาคารกรุงไทย
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   SCG Foundation
   มูลนิธิเพื่อคนไทย
   learn corporation