ค้นหา และดาวน์โหลดใบประกาศ

ค้นหา
และดาวน์โหลดใบประกาศ

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชนของท่าน เพื่อค้นหา ตัวอย่าง : 1234567890123 และกด ค้นหา

*หมายเหตุ : ใบประกาศนี้ได้เฉพาะคุณครูที่สอบผ่านเท่านั้น*
โปรดตรวจสอบข้อมูลบนใบประกาศให้ครบถ้วน หากพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งทีมงานที่ เพจ LearnEducation เท่านั้น
สามารถดาวน์โหลดใบประกาศฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. ถึง 10 ก.ค. 63 นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ LearnEducation