Learn Education ผนึกกำลังภาคีการศึกษา ส่งนวัตกรรมเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ สู้โควิด-19

ปรับทัพการศึกษารับโควิด-19!! โครงการร้อยพลังการศึกษา ผนึกกำลัง  LearnEducation- WinnerEnglish หนุนการศึกษา พร้อมยกระดับการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมรูปแบบใหม่ LearnAnywhere 

           เมื่อวานนี้ (11 มิ.ย.2563) ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค โครงการร้อยพลังการศึกษา ร่วมกับ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น กิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษาในเครือบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น พร้อมจับมือภาคี WinnerEnglish และ รร. อบจ. เชียงราย โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเด็กไทย ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงได้นำเสนอการเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Learn Anywhere นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดยกระจายหลักสูตรพร้อมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนทั่วประเทศในระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายใหม่ แก่โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศได้เรียนออนไลน์ฟรีในช่วงปิดเทอมและภาคการศึกษาที่ 1/2563 

         นายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เผยว่า “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ในฐานะภาคเอกชนที่มีเป้าหมายหลักในการลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาของประเทศผ่านนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีแต่เนื่องจากผลกระทบในช่วงโควิด19 โรงเรียนต่างๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ถือเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้รับการเข้าถึงการเรียนการสอนต่อวิชาที่ยากต่อความเข้าใจเป็นอีกหนึ่งหนทางแก้ไขปัญหาที่จะช่วย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิกฤตนี้ได้ จากแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ขึ้น ด้วยการนำนวัตกรรม Solution วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ สามารถเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงปิดเทอมนี้ และภาคการศึกษาที่ 1/2563 เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางช่วยแก้ไขปัญหา กระจายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในช่วงวิกฤตโควิด-19” 

          คุณปรัชพันธ์ วรภัทร์ชัยนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด เผยว่า “รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เรามีความศรัทธาและเชื่อมั่นในอุดมการณ์ เจตนารมณ์ และวิสัยทัศน์ของผู้ร่วมโครงการที่จับมือกันต่อสู้วิกฤต Covid-19 เพื่อลดผลกระทบและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนและคุณครู โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรอันทรงคุณค่าสำหรับอนาคตของชาติด้วย การนำ Solution วิชาภาษาอังกฤษ จาก บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด ผู้พัฒนา Winner English เพื่อให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำไปใช้ทั่วประเทศ ซึ่งนักเรียนจะเข้าใจภษาอังกฤษได้ง่าย พร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ทุกรูปแบบที่ตอบโจทย์แก่ผู้เรียนด้วย” 

          ด้านผู้นำนวัตกรรมผู้แทนโรงเรียนอย่าง ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสริมว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ที่จะช่วยขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนทำให้หลักสูตรในทุกโรงเรียนถูกต้องตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

          และช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอน โดยที่ผ่านมาได้นำนวัตกรรมต่างๆ จากหลายที่มาใช้ที่โรงเรียน ทั้งของเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น และ WinnerEnglish จึงทำให้คิดริเริ่มพัฒนานวัตกรรมของตนเองในวิชาอื่นๆ เพิ่ม เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำไปใช้ประโยชน์กับโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียน อบจ.เชียงราย ถือเป็นโรงเรียนแรกๆ ที่เป็นผู้นำด้านการเอาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน จึงอยากจะแนะนำหรือบอกต่อยังกลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศถึงโครงการที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้”

          โดยรูปแบบการเรียนที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้เรียนนั้น เป็นการเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Learn Anywhere นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เรียนออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนเองได้ พร้อมทั้งมีระบบวัดผลการเรียนรู้ทำแบบทดสอบ ถามตอบปัญหาไขข้อข้องใจได้ตลอดการเรียนรู้.

ขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้เกียรติร่วมงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการร้อยพลังการศึกษานำทัพสนับสนุนโปรเจคลดผลกระทบเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ให้ร.ร.สังกัดอบจ.เรียนออนไลน์ฟรี
‘ร้อยพลังการศึกษา’ ผุดแพลตฟอร์มเสริมปัญญา ร.ร.สังกัดอบจ. สู้โควิด-19
“โครงการร้อยพลังการศึกษา”
“ร้อยพลังการศึกษา” ผนึก Learn Education, WinnerEnglish ผุดแพลตฟอร์มเสริมปัญญา ร.ร. สังกัดอบจ. สู้โควิด-19