dddddddddddddddddddd
องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อการศึกษาแห่งแรก
ที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย

นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่

ผสมผสานเทคโนโลยีสู่ชั้นเรียน เพื่อความทัดเทียมและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

Blended Learning

นวัตกรรมการเรียนรู้
รูปแบบใหม่เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ ที่มากกว่า

TrainKru

พร้อมเคียงข้าง
ร่วมสร้างอนาคต

TCASter
Mock Exam

จำลองสนามสอบ
เสมือนจริง รู้จุดแข็ง
จุดอ่อนของตนเอง

Learn Anywhere

อิสระแห่งการเรียนรู้ เรียนออนไลน์ ที่ไหน เมื่อไร ก็เรียนได้

TEST Bank

ชุดโจทย์จากคลังข้อสอบตามที่ครูต้องการ

Blended Learning Solution

นวัตกรรมเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่มากกว่า  

ก้าวใหม่ของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยนำเทคโนโลยีแบบออนไลน์และออฟไลน์มาเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มากกว่า

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธี โดยนำเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์และออฟไลน์มาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดรูปแบบการเรียนรู้สูงสุด ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการเรียนแบบผสมผสานกำลังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาทั่วโลก โดย เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ได้ทำการศึกษาออกแบบระบบ Blended Learning ผ่านการทดลองใช้งานจริง จนทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เห็นผลชัดเจน ทั้งจากคุณครูและนักเรียนทั่วประเทศ

สถาบันอบรมพัฒนาครู “เทรนครู” พร้อมเคียงข้าง ร่วมสร้างอนาคตที่ดีที่สุดไปพร้อมๆกับคุณครูทุกคนร่วมกับองค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรเพิ่มความรู้ ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21  ให้กับคุณครู ด้วยหลักสูตร “เทรนครู”

เพื่อการเรียนรู้ของครูคนสำคัญในศตวรรษที่ 21 สถาบันอบรมพัฒนาครู “เทรนครู” พร้อมเคียงข้าง ร่วมสร้างอนาคตที่ดีที่สุดไปพร้อมๆกับคุณครูทุกคน ร่วมกับองค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรคูปองครูคุณภาพ ที่ครบทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปี 2561 ครูไว้วางใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น กว่า 15,000 คน ซึ่งเป็นอันดับ 1 หลักสูตรออนไลน์ที่มีครูอบรมมากที่สุด

การจำลองสนามสอบเสมือนจริง เพื่อเป็นการช่วยนักเรียนให้รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง

TCASter MOCK Exam จำลองสนามสอบเสมือนจริง นักเรียนประเมินความพร้อมเตรียมสอบและเลือกคณะ

ด้วยข้อสอบที่มีคุณภาพเทียบเท่าข้อสอบจริง ที่ออกข้อสอบโดยอาจารย์จากสถาบันกวดวิชาและข้อสอบคุณภาพโดยติวเตอร์ชื่อดัง เฉลยละเอียด ระบบรายงานผลส่วนบุคคล รู้จุดอ่อนจุดแข็ง คำนวณคะแนนประเมินโอกาสสอบติดด้วย TCASter App

แอปพลิเคชั่น TCASter มียอดดาวน์โหลด 600,000 ครั้ง เป็นแอปพลิเคชั่นการศึกษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2561 และในปี 2562 มียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นกว่า 200,000 ครั้ง และมี TCASter FacebookPage Community ที่มีผู้ติดตามกว่า 280,000 คน เป็นช่องทางเพื่อเข้าถึงนักเรียนแบบเพื่อร่วมทาง ที่คอยซัพพอร์ตพร้อมช่วยนักเรียนเตรียมพร้อมเพื่อพิชิตข้อสอบ และสามารถเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สำเร็จ

learnanywhere
รูปแบบการเรียนแบบใหม่ เรียนที่ไหน เมื่อไร ก็ได้ ผ่านมือถือ แท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์
แอปพลิเคชัน Learn Anywhere มีคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนครบทุกวิชาของ LearnEducation

ทุกระดับชั้น นอกจากนี้ยังเพื่มความสะดวกมากขึ้นด้วยการเรียนคอร์สผ่าน Learn Anywhere ได้ทั้งในระบบ Windows, iOS, และ MC OS โดยฟีเจอร์ของแอปพลิเคชัน Learn Anywhere ถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

  • การเรียนแบบ Streaming
  • เลือกความเร็วได้ตามต้องการ
  • จดจำการเข้าใช้ครั้งสุดท้าย ไม่ต้องเลื่อนหา
  • ดูเฉลยแบบละเอียดกับ Online Solution
  • และ Clear ทุกคำถามภายใน 24 ชั่วโมง

Learn Anywhere อีกหนึ่งนวัตกรรมจาก Learn Education พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเรียนยุคดิจิตัลอย่างแท้จริง อิสระแห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ 

Test Bank

ระบบการสร้างชุดโจทย์แนวข้อสอบโดยดึงจากคลังข้อสอบเพื่อให้ได้ชุดโจทย์ที่ครอบคลุมและหลากหลายตามที่ครูต้องการ
คลังข้อสอบ
Test Bank อีกหนึ่งตัวช่วยของคุณครู การสร้างชุดโจทย์แนวข้อสอบจากคลังข้อสอบทั้งหมดที่ได้รวบรวมไว้

โดยการดึงโจทย์จาก คลังข้อสอบเพื่อให้ได้ชุดโจทย์ที่ครอบคลุมและหลากหลายตามหัวข้อต่างๆที่ครูต้องการ เพื่อคุณครูสามารถนำไปใช้สอบที่โรงเรียนได้

แบ่งเป็น

  • คลังข้อสอบฟรี (ข้อสอบนานาชาติ)
  • ห้องเรียน Online
  • คลังข้อสอบ LearnEducation
  • ข้อสอบสนาม MockExam
  • ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค