Learn Up

โรงเรียนที่กำลังมองหานวัตกรรมรูปแบบใหม่
เสริมสร้างพื้นฐานคณิตศาสตร์ ปรับปรุงทักษะสามารถต่อยอดการเรียนตามระดับชั้น

เน้นใจความสําคัญ ไม่เน้นอธิบายเยอะ

เน้นใจความสําคัญ ไม่เน้นอธิบายเยอะ

นําเล่าเรื่อง สร้างความน่าสนใจ

นําเล่าเรื่อง สร้างความน่าสนใจ

พร้อมรับทุกสถานดารณ์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็เอาอยู่
– รูปแบบการเรียนการสอนครบวงจรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์แบบผสมผสาน
– แหล่งรวมตัวอย่างคอร์สด้านวิชาการ
– การันตรีด้วยผลตอบรับจากผู้บริหารและคุณครูทั่วประเทศ
– กรอกแบบฟอร์มจองสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี
– รับข่าวสารอัพเดทเรื่องการศึกษาตลอดการร่วมรับสิทธิ์
– ร่วมรับสิทธิประโยชน์มากมายในทุกกิจกรรม

ไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ก็เรียนได้
สร้างความเข้าใจด้วยภาพ เน้นใจความสำคัญ
เสริมสร้างเนื้อหาพื้นฐาน ต่อยอดการเรียนตามระดับชั้น

สิ่งที่ได้รับ

Digital Contents & Textbooks

Software & Assessment

Teacher Training & Implementation

สุดยอด เครื่องมือช่วยครู
ยกระดับการเรียน คณิตศาสตร์

Student Journey

TERM 1

หน่วยการเรียนรู้

pre-test

VDO

post-test

Quiz

สอบกลางภาค

หน่วยการเรียนรู้

pre-test

VDO

post-test

Quiz

สอบปลายภาค

เหมาะกับใคร?

  • นักเรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานการเรียนคณิศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น สร้างความเข้าใจโดยใช้โจทย์ปัญหาเข้ามาสอดแทรกให้นักเรียนเห็นภาพชัด เข้าใจ และทำโจทย์ได้ไม่ซับซ้อน สร้างแรงบันบาลใจในการเรียน

คอร์สเรียน

  • วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

ระดับชั้น

  • มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เทคนิค เนื้อหา เข้มข้น ครอบคลุมวิชาการทุกระดับชั้น
โรงเรียนส่วนตัว เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ระดับชั้นประถมฯ

ระดับชั้นมัธยมฯ ต้น

ระดับชั้นมัธยมฯ ปลาย

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก http://bit.ly/40Sewg4