ตอบทุกโจทย์การเรียนรู้ในสถานการณ์ตอนนี้ เรียนที่บ้าน สะดวก ปลอดภัย ความรู้แน่น!

ผู้นำนวัตกรรมด้านการศึกษา LearnEducation  x LearnAnywhere อันดับ 1 แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุด สู่โรงเรียนส่วนตัว เรียนได้ทุกที่ตลอด 24 ชม.

LearnEducation ผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษา

LearnEducation ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน Blended Learning Solution ที่เป็นการเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพร้อมกับ ระบบการ Implement ทําให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.การใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อหาการสอนให้มีมาตรฐาน และไม่มีขีดจํากัดการ กระจายของเนื้อหาที่มีคุณภาพ ซึ่งมักเกิดจากการขาดแคลนครู ทําให้นักเรียนจากโรงเรียนที่มีครูจบไม่ตรงสาย และ โรงเรียนด้อยโอกาส ได้มีสิทธิ์เรียน เข้าถึงเนื้อหาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพไม่ต่างจากเด็กในเมืองใหญ่

 

2.การเปลี่ยนบทบาทของครูจากผู้บรรยาย สู่การเป็นผู้สอนอย่างแท้จริง เพราะหน้าที่การ บรรยาย จะมีไฟล์เรียนดิจิตอลเป็นผู้ดําเนินการแทน ผู้สอนจะมีเวลาที่ไปมุ่งเน้นสอนจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจ เป็นรายคนมาก ขึ้น อีกทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

 

3.ระบบการ implement ที่ลดช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีมักพบข้อผิดพลาดที่ทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่มักเกิดมาจาก การวางโมเดลของการ implement ได้ไม่ถูกต้อง อาจผิดกลุ่มเป้าหมาย หรือผิดขั้นตอน ซึ่งทาง LearnEducation ได้เห็นความสําคัญนี้ จึงสร้างทีมงานที่มีหน้าที่ implement อย่างชัดเจน เพื่อลดช่องว่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับการใช้ระบบของเรา

 

4.คอนเทนต์ (Content) ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ด้านเนื้อหาวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังสอดแทรก ประโยชน์ด้าน คุณธรรม และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพราะเราเชื่อว่า นักเรียนที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องมีทั้งความเก่ง เป็นคนดี และรู้จักวิธีใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง

พร้อมด้วย 7 หลักสูตรการเรียนรู้ รูปแบบ Blended Learning

1.Math & Science

2.Basic Math

3.ภาษาอังกฤษ

4.English for TCAS

5.O-NET ป.6 และ ม.3

6.CODING

7.Lab for School

Learn anywhere นวัตกรรมการเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุด สะดวกทั้งครูและนักเรียน

โดย LearnAnywhere เป็นการนำนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่! เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครูทุกท่านให้สามารถ “เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง”

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องแม้โรงเรียนหยุด ไม่มีสะดุด ที่ไหนก็เรียนได้

AnyWhere เรียนได้ทุกที่ไม่มีข้อจำกัด แม้ไม่อยู่ในโรงเรียน

Any Quiz จัดเต็มกับข้อสอบท้ายบท ข้อสอบแข่งขัน ทำได้ทันทีเมื่อเรียนจบ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ไร้ข้อสงสัย

Any Device พร้อมรับทุกรูปแบบ ทั้ง IOS, Android และ Windows ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม แค่มี Application และ Internet ก็เรียนได้เลย

Any Improvement ติดตามการเรียนได้ง่าย ผ่านระบบการรายงาน ใช้วัดผลได้เลย

Any Question พร้อมยินดีตอบทุกข้อสงสัย ข้องใจเมื่อไหร่ปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

โดยรูปแบบการเรียนลักษณะนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร จึงมั่นใจได้ในคุณภาพที่เราไม่หยุดพัฒนา ทั้งเนื้อหาวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อครูและนักเรียนทุกคน

*** รูปแบบการเรียนลักษณะนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร

สำหรับโรงเรียน หรือคุณครูที่สนใจ การเรียนรูปแบบ Blended Learning Solution สอบถามข้อมูล หรือติดต่อรับสิทธิพิเศษได้ที่

087-7909042 คุณทรงพล สถิตพรเทวัญ 

093-2929956 คุณมินท์มันตา ศิริรัตนบุรานนท์  

หรือสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียด ด้านล่างไว้ ทางเราขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

สนใจหลักสูตร กรอกข้อมูลเพิ่มเติม