LearnEd Plus

โรงเรียนที่กำลังมองหานวัตกรรมรูปแบบใหม่
ตอบโจทย์โรงเรียนที่อยากพัฒนานักเรียนกลุ่มระดับกลางไปถึงเก่ง

เนื้อหามีการเน้นวิธีคิด

เนื้อหามีการเน้นวิธีคิดให้น้องทําโจทย์ประยุกต์ได้

เพิ่มโจทย์ Levelup

เพิ่มโจทย์ Levelup ให้น้องๆได้ฝึกคิด

แนวโจทย์มาจากข้อสอบ

แนวโจทย์มาจากข้อสอบ (TEDET,ONET, PISA)

พร้อมรับทุกสถานดารณ์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็เอาอยู่
– รูปแบบการเรียนการสอนครบวงจรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์แบบผสมผสาน
– แหล่งรวมตัวอย่างคอร์สด้านวิชาการ
– การันตรีด้วยผลตอบรับจากผู้บริหารและคุณครูทั่วประเทศ
– กรอกแบบฟอร์มจองสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี
– รับข่าวสารอัพเดทเรื่องการศึกษาตลอดการร่วมรับสิทธิ์
– ร่วมรับสิทธิประโยชน์มากมายในทุกกิจกรรม

เนื้อหากระชับ ตัวอย่างให้น้องลองทำ
เพิ่มโจทย์ Level Up ให้ได้คิด
ทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สิ่งที่ได้รับ

Digital Contents & Textbooks

Software & Assessment

Teacher Training & Implementation

สุดยอด เครื่องมือช่วยครู
ยกระดับการเรียน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Student Journey

TERM 1

หน่วยการเรียนรู้

pre-test

VDO

post-test

Quiz

สอบกลางภาค

หน่วยการเรียนรู้

pre-test

VDO

post-test

Quiz

สอบปลายภาค

เหมาะกับใคร?

  • นักเรียนที่มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อยู่ในกลุ่มระดับกลางไปถึงเก่ง จะตอบโจทย์โรงเรียนที่อยากพัฒนานักเรียนให้สามารถทําโจทย์คิดวิเคราะห์ได้มากขึ้นมีความซับซ้อนกว่าที่เป็นอยู่ คอร์สเรียน

คอร์สเรียน

  • วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

ระดับชั้น

  • มัธยมศึกษาปีที่ 1

เทคนิค เนื้อหา เข้มข้น ครอบคลุมวิชาการทุกระดับชั้น
โรงเรียนส่วนตัว เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ระดับชั้นประถมฯ

ระดับชั้นมัธยมฯ ต้น

ระดับชั้นมัธยมฯ ปลาย

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก http://bit.ly/40Sewg4