school

เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ปกครอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน

คอร์สเรียน

  • คอร์สแข่งขัน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น

  • ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่  3

ประกอบด้วย

  • Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน (เนื้อหา + ตะลุยโจทย์)

– หนังสือเรียน

– คู่มือครู

– แผนการเรียนสำหรับครูและ Student journey

  • Software & Assessment

  • Teacher Training & Implementation

ความรู้สึกของครูและนักเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ครบทุกเนื้อหา เสริมเทคนิค พิชิตทุกสนามสอบ เพิ่มโอกาสสอบติดมหาวิทยาลัย ด้วย English for TCAS จาก LearnEducation

ครบทุกเนื้อหา เสริมเทคนิค พิชิตทุกสนามสอบ เพิ่มโอกาสสอบติดมหาวิทยาลัย ด้วย English for TCAS จาก LearnEducation

ต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อคนทั่วโลก ทั้งนักเรียน และคนทำงานที่ทุกวันนี้ล้วนต้องมีการนำภาษาอังกฤษเข้ามาร่วมทำการสื่อสาร โดยภาษาอังกฤษกับการศึกษานั้น ถือเป็นด้านที่สำคัญอย่างมาก…

สนใจหลักสูตรนี้