นวัตกรรมการเรียนรู้
บนแฟลตฟอร์มออนไลน์
รูปแบบใหม่แบบครบวงจร
ตอบโจทย์ ครบวงจร ยกระดับการศึกษาเพื่ออนาคต

ระบบถูกพัฒนาโดยทีมงาน
นักวิชาการด้านการศึกษา
เน้นสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ
ในชั้นเรียน และการประยุกต์
ทำข้อสอบได้จริง

สนับสนุนการสอน แบ่งเบา
ภาระในการเตรียมการสอน
และการออกข้อสอบเพื่อการวัดผล
ของครูรวมถึงดูแลจัดการพฤติกรรม
ของเด็ก ๆ ในห้องเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น

มีทีมงานคุณภาพดูแลและ
ร่วมพัฒนา
เพื่อให้การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทีมงาน
ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น
วัดผล และประเมินความสามารถของ
นักเรียนได้ทันที ได้รับการยอมรับ
และไว้วางใจจากโรงเรียนกว่า 500 โรงเรียน

การันตีคุณภาพ
ด้วยรางวัลชนะเลิศทั้งในประเทศ
และระดับนานาชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ยกระดับการเรียนวิทย์คณิตด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่
โรงเรียนที่กำลังมองหานวัตกรรมรูปแบบใหม่ตอบโจทย์โรงเรียนยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน พร้อมช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ฟิสิกส์คณิตเรียนรู้แบบเข้าใจพิชิตทุกบทเรียน
โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาด้านวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยไฟล์เรียนระดับคุณภาพเนื้อหาครบเข้าใจง่าย

สอนอังกฤษให้ง่ายเก่งได้รอบด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน
โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งสีด้านฟังพูดอ่านเขียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นตัวช่วยสำหรับครูในการประเมินการเรียนการสอน

โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย
โดยบทเรียนเน้นความเข้าใจเรียนสนุกไม่น่าเบื่อสอดแทรก storytelling และมีการใช้ Gamification ช่วยกระตุ้นความสนใจสร้างความสนุกสนาน

Coding เขียนโปรแกรมทักษะจำเป็นแห่งอนาคต
โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ coding โดยบทเรียนเน้นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษเข้มข้นตรงจุดโดยเจ้าของภาษา
โรงเรียนที่ต้องการนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่และเสริมสร้างความเข้มข้นด้านวิชาการให้พร้อมในการแข่งขันสำหรับหลักสูตร English program (EP)

กลุ่มแข่งขัน

ครบเข้มจัดเต็มทุกเทคนิคพิชิตทุกสนามสอบ
โรงเรียนที่ต้องการสนับสนุนนักเรียนเพิ่มพูนความรู้ต่อเติมเทคนิคให้พร้อมในการเข้าสู่สนามสอบและสอบติดเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ

อันดับหนึ่งด้านอินเตอร์
สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าคณะอินเตอร์ในไทยครบทุกวิชา BMAT SAT IELTS CU-TEP & TU-GET CU-AAT & CU-ATS ACT Consultation Program & Service

เติมเต็ม English พร้อมพิชิตสนามสอบ
สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าคณะชั้นนำมหาวิทยาลัยในไทย
และเตรียมทักษะการอ่านเขียน เพื่อเรียนต่อต่างประเทศรวมถึงสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงและ ทุนรัฐบาล

เจาะลึกอังกฤษสายแข่งขันสอบติดคณะในฝัน
สำหรับนักเรียนที่ต้องใช้เนื้อหากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ onet ภาษาอังกฤษ, gat ภาษาอังกฤษ, วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

เข้าใจเนื้อหาแบบเห็นภาพผ่านการทดลองจริง
นักเรียนที่ได้เห็นการทดลองจริงฝึกการคิดวิเคราะห์และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำข้อสอบสอบได้

สถาบันสอน Coding อันดับ 1 ในเมืองไทย
ที่แรกที่มีคอร์สเรียนต่อเนื่อง
วางรากฐานอย่างถููกต้อง

กลุ่มเสริมทักษะ

ค้นพบตัวเองเร็วเริ่มวางแผนอนาคตได้ไว หลักสูตรที่จะช่วยนักเรียนมองเห็นอนาคต ผ่านการค้นหาตัวเองในชีวิตที่มีความหมายและมีความสุขในแบบของตัวเอง นำโดยทีมนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

Learnneo
แอบเพื่อนซี้เพื่อนักเรียนทุกคนเรียนเสริมสรุปเข้าใจง่ายสนุกได้มากกว่า เต็มครบทั้งเนื้อหาสรุปและแบบฝึกหัด

หลักสูตรเสริมทักษะการเงินสำหรับวัยเรียนและคุณครู
ยกระดับทักษะการเงินทักษะแห่งอนาคตในรั้วโรงเรียนด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

หนังสือกระทรวง MOE
หนังสือเรียนคุณภาพ
ทุุกเล่มได้รับใบอนุุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ