Social Enterprise พลังของคนรุ่นใหม่ที่โลกต้องการ

Social Enterprise

Social Enterprise คืออะไร?

Social Enterprise คือกิจการเพื่อสังคมที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังตมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อดีจากการบริหารภาคธุรกิจมาพัฒนาสร้างรายได้ให้ตัวธุรกิจนั้นดำเนินต่อไปได้ด้วยตนเอง โดยที่พัฒนาเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในหลายปีที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นกลายเป็นที่สนใจมากขึ้น ตั้งแต่ประเด็นความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ทั้งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การเหยียดชนชาติสีผิว รวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่น ภาวะโลกร้อน ขยะล้น อากาศและน้ำที่สกปรกขึ้น จนหลายๆ คนพูดได้ว่า ตอนนี้โลกต้องการกิจการและองค์กรเพื่อสังคมมากกว่าเวลาไหน และความเคลื่อนไหวและการเริ่มต้นเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากคนรุ่นใหม่ เช่น Generation Y (Millennials)และGeneration Z หรือกลุ่มคนอายุต่ำกว่า 35 ปีที่เติบโตขึ้นพร้อมมุมมองต่อโลกที่กว้างขึ้น พวกเขาคำนึงถึงสังคมโดยรวม ไม่ใช่แค่ในฐานะคนในสภาพแวดล้อมรอบตัวของพวกเขา แต่หน้าที่ของพวกเขาในฐานะประชากรของโลก

โดยเว็บไซต์ eu-start up นั้นได้ให้เหตุผล 5 ข้อว่าทำไมตอนนี้โลกถึงต้องการกิจการเพื่อสังคมและพลังจากคนรุ่นใหม่ยิ่งกว่าเวลาไหน

  1. เพื่อโลกที่ดีขึ้น เหตุผลอันเรียบง่ายนี้เองที่เป็นตัวขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม อย่างที่ได้เขียนไปเบื้องต้นว่าคนรุ่นใหม่เติบโตมาด้วยความคิดว่าตนมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมมากขึ้น ดังนั้นในปีที่ผ่านมาถึงมีองค์กรและกิจการเพื่อสังคมจัดตั้งโดยพวกเขามากยิ่งขึ้น

  2. เป็นเสียงให้กับทุก ๆ คน ช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งเหตุการณ์ภายนอกและภายในประเทศยิ่งแสดงให่เห็นว่ากลุ่มคนชายขอบและด้อยโอกาสนั้นถูกกดทับไว้จนไม่สามารถแม้แต่เปล่งเสียงออกมาได้ พวกเขาไม่ได้รับโอกาสแม้แต่ที่จะให้โลกรับรู้ถึงความยากลำบากของเขา ดังนั้นการมีอยู่ของกิจการเพื่อสังคมที่มีทั้งทรัพยากรบุคคลและเงินสามารถช่วยเหลือคนกลุ่มนี้รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆได้และเป็นพลังสำคัญในการเป็นทั้งผู้สนับสนุนและกระบอกเสียงให้กับคนที่ต้องการ

  3. Social Enterprise ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าตอนนี้ประเด็กด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นที่พูดถึงมากขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนหลายคนมีความสนใจที่จะลงทุนกับกิจการที่พวกเขาเชื่อมั่นว่าสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกได้ ตัวอย่างนี้สามารถเห็นได้จากความเปลี่ยนแปลงจากประเทศยุโรปที่ให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนSocial Enterpriseมากขึ้น เช่น ประเทศอังกฤษที่มี Social Investment Tax Relief หรือ การยกเว้นภาษีให้กัผู้ลงทุนให้กับกิจการเพื่อสังคม

  4. กลุ่มลูกค้าของ Social Enterprise มีมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยินดีฃสนับสนุนสินค้าหรือบริการที่เขามั่นใจว่าเป็นผลดีต่อผู้อื่นได้ ซึ่งนี่สามารถเห็นตัวอย่างได้จากแบรนด์เครื่องสำอางหรือเสื้อผ้าที่ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมนั้นได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะผู้บริโภคต้องการความมั่นใจว่าการใช้จ่ายของพวกเขาเนมิตรต่อโลก

  5. เป็นเป้าหมายในชีวิตและแรงบันดาลใจ การที่ธุรกิจของคุณมีผลต่อสังคมในทางที่ดีขึ้นนั้นไม่ได้สร้างแค่ความภาคภูมิใจ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมได้ก้าวต่อไปได้อย่างภาคภูมิใจที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมต่อๆไป การเป็นส่วนหนึ่งของกิจการเพื่อสังคม หมายความว่าทุกการกระทำของกิจการนี้มีความหมายและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อชีวิตคนอื่นๆ และโลกได้

Social Enterprise ไม่ใช่แค่สถานที่ของคนที่ทำความดีไปด้วย ทำธุรกิจไปด้วย แต่เป็นที่ของคนที่มีวิถีชีวิตและมุมมองต่อโลกที่หวังว่าตัวเองจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

LearnEducation เป็นกิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษาที่ส้รางทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่ นวัตกรรมทางด้านการศึกษาจะสามารถเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนหลายๆคนมากขึ้น โดยล่าสุด ระบบ Online Blended Learning สามารถต่อยอดการเรียนให้กับเด็กๆมากกว่าแสนคนทั่วประเทศ ด้วยพลังของทีมงานทุกคนรวมทั้งพลังขับเคลื่อนจากคนรุ่นใหม่ LearnEducation ทุ่มเทที่จะสร้างผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ให้กับทั้งนักเรียนและโรงเรียนให้ได้และเป็น Social Enterprise ชั้นนำด้านการศึกษาที่สมกับที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

ที่มา: eu-startups.com, Learneducation.co.th