งานสัมมนาครู LearnEducation ประจำปี 2562

🎉 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาครู LearnEducation ประจำปี 2562 หัวข้อ “21st Century Happy Learning Together ร่วมเคียงข้าง สร้างการเรียนรู้ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21” วันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยและนายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นประธานในพิธี

บรรยากาศภายในงานปีนี้เต็มไปด้วยการสร้างการเรียนรู้ สร้างทักษะ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คุณครู พร้อมกับความสนุกสนานของกิจกรรม “Workshop สอนแบบเซียน ด้วยทักษะโค้ชชิ่ง และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21″ และ “Workshop Up Skill together : Blended learning Design” ที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้กับการสอนได้ และในช่วงเย็นคุณครูได้ร่วมกิจกรรม “ลูกทุ่งในดวงใจ ครูไทยหัวใจ 4G” คุณครูร่วมแต่งกายในธีมลูกทุ่งกันอย่างจัดเต็ม! ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ แล้วพบกันปีหน้าครับ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *