ยินดีต้อนรับ “กลุ่มโรงเรียนเจริญร้อยแก่นสาร” สู่ครอบครัว LEARN EDUCATION

             บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  โดยคุณธานินทร์ ทิมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ต้อนรับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเจริญร้อยแก่นสาร สู่ครอบครัว Learn Education พร้อมกับร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “นวัตกรรมแบบผสมผสานการเรียนรูปแบบใหม่ ในห้องเรียนดิจิทัล” โดยมี คุณสุววรณนา รอดราคี ประธานเครือข่ายเจริญร้อยแก่นสาร และผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือฯ จำนวน 13 โรงเรียน เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนของโรงเรียนด้านวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  พร้อมทั้งช่วยยกระดับการศึกษาไทย และเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ คุณธานินทร์ ทิมทอง ได้นำกลุ่มโรงเรียนเจริญร้อยแก่นสาร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน และระบบ Learn Education ที่โรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *