รวมแอปช่วยสอนออนไลน์ คุณครูเลือกประยุกต์ใช้งานควบคู่การสอนออนไลน์

แอปช่วยสอนออนไลน์ ตัวช่วยสอนออนไลน์ ช่วยสอนออนไลน์ แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ สอนออนไลน์ ช่วยครูสอนออนไลน์ เครื่องมือช่วยครู แพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่ การศึกษารูปแบบออนไลน์ การเรียนออนไลน์
การ สอนออนไลน์ อย่างมีประสิทธภาพ ต้องมีเครื่องมือช่วยให้มีการสอนที่รื่นไหลมากขึ้น วันนี้เราจึงรวมเครื่องมือสอนออนไลน์ไว้ให้คุณครูเลือกใช้งาน รวมแอปช่วยสอนออนไลน์ สุดฮิตใช้งานง่าย ปรับใช้ควบคู่การสอนออนไลน์
1. Kahoot
-สร้างข้อคำถาม/แบบฝึกปรนัย
-ใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนเป็นรีโมทกดตัวเลือก
-สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2. Plicker
-สร้างข้อคำถาม/แบบฝึกปรนัย
-ใช้โค้ดเฉพาะจากเว็บไซต์พิมพ์ในกระดาษโดยการหมุนตัวเลือก A B C D ในโค้ดแทนการเลือกตอบ
-ใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจคำตอบ
-สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
3. Classdojo
-ช่วยเช็กชื่อนักเรียน หรือประมวลผลคะแนนพฤติกรรม หรือตรวจสอบการมาสาย
-ส่งข้อความติดตามนักเรียน หรือแจ้งผู้ปกครอง
4.Learnneo
Learnneo คือ การเรียนพิเศษออนไลน์ ที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากการความต้องการของนักเรียนในยุคดิจิทัล ที่ต้องการทั้งความรู้ ความสนุก และความมั่นใจ ในเวลาอันสั้นเพื่อให้วัยเรียนได้มีเวลาเหลือเยอะขึ้นเพื่อนำไปสร้างสรรค์ ค้นหา และพัฒนาตัวตน และช่วยเหลือผู้อื่น
5. Nearpod
-สร้างบทเรียนออนไลน์
-สร้างคำถามให้ผู้เรียนตอบหลังจากจบคลาส
6.Prezi
-สร้างการนำเสนอออนไลน์
-สร้างความน่าตื่นเต้นในการนำเสนอ
7.แพลทฟอร์มการเรียนจาก Learn Education
นวัตกรรมการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่แบบครบวงจร เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนและโรงเรียน ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์ และจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ระบบ Online Blended Learning
8.Edmodo
-ส่งงานผ่านระบบออนไลน์
-สร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์
-เช็กความก้าวหน้าของนักเรียนในการทำงาน
-มีคอมเมนต์โต้ตอบเหมือน Facebook
9.Zipgrade
-ใช้กระดาษคำตอบจากเว็บไซต์ให้นักเรียนฝนคำตอบด้วยดินสอ 2B
-ใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจคำตอบ
-ประมวลผลคะแนนรายบุคคล
10.Piktochart
-สร้างสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อ Infographic
-มีรูปภาพ และไอคอน