ONLINE BLENDED
​ Learning Solution

นวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่
แบบครบวงจร เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
ของนักเรียนและโรงเรียน

รูปแบบการเรียน
LEARN EDUCATION

ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบครบวงจร คำตอบทางการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ประกอบด้วย

BENEFIT FOR ALL...

ได้ประโยชน์มากกว่า

นักเรียน

เรียนสนุกเข้าใจง่าย
เรียนด้วยความเร็วของตนเอง
ทบทวนได้ตามที่ต้องการ

ครู

แบ่งเบาภาระในการเตรียมการสอน
จัดการพฤติกรรมของนักเรียน
ทราบผลการเรียนทันทีหลังจบคาบ

ผู้ปกครอง

ลูกหลานรู้จักวินัยในการเรียน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น
ไร้กังวลเรื่องเด็กเรียนไม่ทันเพื่อน

โรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์โรงเรียนดีขึ้น
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครอง
มีภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย

เสียงจากผู้เชี่ยวชาญ

“ตอนนี้การศึกษาไทยอยู่ในภาวะเหลื่อมล้ำภายในประเทศสูง เราเลยพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครูและนักเรียน ถ้าเราทำในสิ่งที่ดี ด้วยเจตนาที่ดี และวิธีการที่ถูกต้อง ความสำเร็จรอเราอยู่ ถ้าเราไม่ล้มเลิก”

คุณ ธานินทร์ ทิมทอง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

เราเห็นความตั้งใจทุ่มเทของทีมงาน Learn Education ในการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถช่วยนักเรียนในเมืองและในต่างจังหวัดเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ดร.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย

ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Learn Education เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้กิจการเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษา Learn Education แสดงให้เราเห็นว่ากิจการเพื่อสังคมสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดได้เช่นกัน

คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

WINNING AWARDS

การยอมรับจากนานาชาติ
award

National Innovation Awards 2020

 • National Innovation Awards 2020
 • Epic Foundation 2017

 • Epic Foundation 2017
 • DBS-NUS 2015

 • DBS-NUS 2015
 • BETT Asia 2015

 • BETT Asia 2015
 • Social Enterprise Awards 2014

 • Social Enterprise Awards 2014
  • สาระน่ารู้จาก LearnEd

   ปัญหาการเรียนออนไลน์ สะท้อนความไม่พร้อมของการศึกษาไทยช่วงโควิด-19

   […]

   ไฟล์ PDF แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1

   […]

   เปิดทักษะ 5C เพื่อพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ

   […]

   ดูเพิ่มเติม