Learn Education Summary สรุปเนื้อหาทุกช่วงชั้น พิชิตทุกสนามสอบ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

LearnEd Summary
Learn Education Summary คอร์สติวสรุปเนื้อหาแต่ละช่วงชั้นในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่พร้อมให้ผู้เรียนพิชิตทุกสนามสอบ
Learn Education Summary เป็นการสรุปเนื้อหา เน้นประเด็นหลักที่ออกข้อสอบบ่อย พร้อมแนวข้อสอบ ซึ่งเนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ตัว Content ตอบโจทย์แนวข้อสอบอัพเดตล่าสุดตามแนวทางของ สสวท.วิเคราะห์ผลการเรียนให้โรงเรียนเพื่อกำจัดจุดอ่อน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนได้อย่างตรงจุด
LearnEd Summary

Learn Education Summary เหมาะกับใคร?

Learn Education Summary เหมาะกับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่  3 ซึ่งต้องเตรียมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งทางโรงเรียนต้องเตรียมเนื้อหาเตรียมความพร้อมให้กับทางนักเรียนด้วย อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ปกครอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน โดยคอร์สเรียน Learn Education Summary เป็น คอร์สติวสรุปเนื้อหาแต่ละช่วงชั้นในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

LearnEd Summary

จุดเด่น Learn Education Summary

  • เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น

  • สรุปประเด็นสำคัญเน้นความเข้าใจ จับประเด็นหลักที่ออกข้อสอบบ่อย พร้อมแนวข้อสอบ

  • Content รูปแบบใหม่ตอบโจทย์แนวข้อสอบอัพเดตล่าสุดตามแนวทางของ สสวท.

  • วิเคราะห์ผลการเรียนให้โรงเรียนเพื่อกำจัดจุดอ่อน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์

  • ติวสดโค้งสุดท้ายก่อนสอบ ตะลุยเน้นแนวข้อสอบพร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ

  • Platform ทันสมัย มีทีมงาน Support ใช้ได้ 24 ชั่วโมง

LearnEd Summary

สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ 

  1. Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน (เนื้อหา + ตะลุยโจทย์)

  – หนังสือเรียน

  – คู่มือครู

  – แผนการเรียนสำหรับครูและ Student journey

  1. Software & Assessment

  2. Teacher Training & Implementation

  3. การติวสดและคอร์สวิเคราะห์โจทย์ 

LearnEd Summary

Learn Education Summary กับรูปแบบการเรียนที่ ตอบโจทย์การเรียนยุค New Normal พร้อมรับมือ เรียนได้ทุกสถานการณ์ กับ Learn Anywhere ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ ตลอด 24 ชม.

LearnEd Summary

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับ คลิก https://bit.ly/3dzYBhd

หรือโทร 02-251-4569