Learn Education Summary สรุปเนื้อหาทุกช่วงชั้น พิชิตทุกสนามสอบ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

Learn Education Summary คอร์สติวสรุปเนื้อหาแต่ละช่วงชั้นในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่พร้อมให้ผู้เรียนพิชิตทุกสนามสอบ
Learn Education Summary เป็นการสรุปเนื้อหา เน้นประเด็นหลักที่ออกข้อสอบบ่อย พร้อมแนวข้อสอบ ซึ่งเนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ตัว Content ตอบโจทย์แนวข้อสอบอัพเดตล่าสุดตามแนวทางของ สสวท.วิเคราะห์ผลการเรียนให้โรงเรียนเพื่อกำจัดจุดอ่อน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนได้อย่างตรงจุด

Learn Education Summary เหมาะกับใคร?

Learn Education Summary เหมาะกับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่  3 ซึ่งต้องเตรียมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งทางโรงเรียนต้องเตรียมเนื้อหาเตรียมความพร้อมให้กับทางนักเรียนด้วย อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ปกครอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน โดยคอร์สเรียน Learn Education Summary เป็น คอร์สติวสรุปเนื้อหาแต่ละช่วงชั้นในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

จุดเด่น Learn Education Summary

  • เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น

  • สรุปประเด็นสำคัญเน้นความเข้าใจ จับประเด็นหลักที่ออกข้อสอบบ่อย พร้อมแนวข้อสอบ

  • Content รูปแบบใหม่ตอบโจทย์แนวข้อสอบอัพเดตล่าสุดตามแนวทางของ สสวท.

  • วิเคราะห์ผลการเรียนให้โรงเรียนเพื่อกำจัดจุดอ่อน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์

  • ติวสดโค้งสุดท้ายก่อนสอบ ตะลุยเน้นแนวข้อสอบพร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ

  • Platform ทันสมัย มีทีมงาน Support ใช้ได้ 24 ชั่วโมง

สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ 

  1. Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน (เนื้อหา + ตะลุยโจทย์)

  – หนังสือเรียน

  – คู่มือครู

  – แผนการเรียนสำหรับครูและ Student journey

  1. Software & Assessment

  2. Teacher Training & Implementation

  3. การติวสดและคอร์สวิเคราะห์โจทย์ 

Learn Education Summary กับรูปแบบการเรียนที่ ตอบโจทย์การเรียนยุค New Normal พร้อมรับมือ เรียนได้ทุกสถานการณ์ กับ Learn Anywhere ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ ตลอด 24 ชม.

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับ คลิก https://bit.ly/3dzYBhd

หรือโทร 02-251-4569