เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน

คอร์สเรียน

  • เนื้อหาพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

ระดับชั้น

  • ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ประกอบด้วย

  • Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน

  – แบบฝึกหัด

  – คู่มือครู

  • Software & Assessment

  • Teacher Training & Implementation

ความรู้สึกของครูและนักเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิทย์-คณิต วิชาสุดฮิต ที่นักเรียนและครูบ่นว่ายาก เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วย Blended Learning จาก LearnEducation

วิทย์-คณิต วิชาสุดฮิต ที่นักเรียนและครูบ่นว่ายาก เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วย Blended Learning จาก LearnEducation

ถ้าพูดถึงวิชาที่สุดหินในการเรียนการสอน คงมีวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์รวมอยู่ในอันดับต้นๆ อย่างแน่นอน แล้วทำไมหลายคนถึงคิดแบบนั้นล่ะ? อาจเป็นเพราะด้วยเหตุผลหลายๆ ด้าน เช่น วิชาวิทยาศาสตร์…

สนใจหลักสูตรนี้