ทำไมต้องใช้

ONLINE BLENDED Learning Solution?

การันตีผลการเรียนดีขึ้น

ขั้นตอนการสอนที่ถูกต้องจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น

ลดภาระครู

ทําให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีเวลาในการทํางานเอกสารอื่นๆ

เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้

เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนและโรงเรียน

Learn Anywhere

เรียนได้ทุกที่ ไม่มีข้อจํากัด สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง โรงเรียนจะมีภาพลักษณ์ด้านผู้นํานวัตกรรมทางการศึกษา

จํานวนการสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้น

จํานวนการสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มเลิร์นในชั้นเรียนพร้อมมีคุณครูควบคุมการสอน

หลักสูตรโรงเรียน

นวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนและโรงเรียน

สนใจ..ทดลองใช้ระบบฟรี 1 เทอม!!

สนใจรายละเอียด กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เครื่องมือช่วยครูจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและคุณครูให้ง่ายขึ้น

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ โดยเราจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการให้บริการแก่ท่านเสร็จสิ้นลง หรือจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอม ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ ในเว็บไซต์ของบริษัท และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

หากท่านเชื่อว่า เราไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาที่เรา โดยส่งอีเมลมาที่ DPO@learn.co.th หรือส่งจดหมายมายัง บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่อยู่ 444 ชั้น 12 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-251-4569 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ info@learn.co.th

Partners

This is a place to showcase the logos of some of your clients