วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์

โรงเรียนที่กำลังมองหานวัตกรรมรูปแบบใหม่

ตอบโจทย์โรงเรียนยุุคใหม่ที่ต้องการการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพร้อมช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

 • การทดลองวิทยาศาสตร์
  ในไฟล์เรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าในบทเรียนมากขึ้น

 • กิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์
  ทำให้นักเรียนเห็นภาพ นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 • แบบฝึกหัดสอดคล้องกับหนังสือเรียน
  กิจกรรมมีความหลากหลายไม่ใช่เพียงแค่ตอบคำถาม

 • เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
  การศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2551 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 2560)

 • ANIMATION ประกอบการเรียน
  เพื่อดึงดูดความสนใจ สร้างแรงบันดาลใจ เรียนสนุก เข้าใจง่าย

ประกอบไปด้วย

 • Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน
  – หนังสือเรียน
  – แบบฝึกหัด
  – คู่มือครู

 • Software & Assessment

 • Teacher Training & Implementation

สุดยอด เครื่องมือช่วยครู
ยกระดับการเรียนวิทย์ คณิต

เหมาะกับใคร?

 • โรงเรียนที่ต้องการนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน

คอร์สเรียน

 • เนื้อหาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

ระดับชั้น

 • ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

มีระดับความยากง่ายให้เลือก
ตามความเหมาะสมของนักเรียน

นักเรียนที่มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อยู่ในกลุ่มระดับกลางไปถึงเก่ง จะตอบโจทย์โรงเรียนที่อยากพัฒนานักเรียนให้สามารถทำโจทย์คิดวิเคาระห์ได้มากขึ้นมีความซับซ้อนกว่าที่เป็นอยู่

นักเรียนที่มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และต้องการเสริมสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงทักษะให้สามารถต่อยอดการเรียนตามระดับชั้นได้

เครื่องมือครูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมฯ

ชมรายละเอียดสื่อฯ

ระดับชั้นมัธยมฯ ต้น

ชมรายละเอียดสื่อฯ

ระดับชั้นมัธยมฯ ปลาย

ชมรายละเอียดสื่อฯ

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก https://bit.ly/3dzYBhd หรือโทร 02-251-4569

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน พร้อมรับทุกสถานการณ์…
ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน พร้อมรับทุกสถานการณ์…
ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน พร้อมรับทุกสถานการณ์…