วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์

โรงเรียนที่กำลังมองหานวัตกรรมรูปแบบใหม่

ตอบโจทย์โรงเรียนยุุคใหม่ที่ต้องการการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพร้อมช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

การทดลองวิทยาศาสตร์

ในไฟล์เรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าในบทเรียนมากขึ้น

กิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์

กิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดสอดคล้องกับหนังสือเรียน

กิจกรรมมีความหลากหลายไม่ใช่เพียงแค่ตอบคำถาม

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2551 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 2560)

ANIMATION ประกอบการเรียน

เพื่อดึงดูดความสนใจ สร้างแรงบันดาลใจ เรียนสนุก เข้าใจง่าย

– รูปแบบการเรียนบนแฟลตฟอร์มออนไลน์
– รายละเอียดคอร์สทั้งหมด
– กรอกจองสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี

ยกระดับการเรียนคณิตศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ครบวงจร พร้อมรับทุกสถานการณ์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็เอาอยู่

สิ่งที่ได้รับ

Digital Contents & Textbooks

Software & Assessment

Teacher Training & Implementation

สุดยอด เครื่องมือช่วยครู
ยกระดับการเรียนวิทย์ คณิต

Play Video

เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน

คอร์สเรียน

  • เนื้อหาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

ระดับชั้น

  • ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

มีระดับความยากง่ายให้เลือก
ตามความเหมาะสมของนักเรียน

นักเรียนที่มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อยู่ในกลุ่มระดับกลางไปถึงเก่ง จะตอบโจทย์โรงเรียนที่อยากพัฒนานักเรียนให้สามารถทำโจทย์คิดวิเคาระห์ได้มากขึ้นมีความซับซ้อนกว่าที่เป็นอยู่

นักเรียนที่มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และต้องการเสริมสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงทักษะให้สามารถต่อยอดการเรียนตามระดับชั้นได้

เครื่องมือครูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมฯ

ชมรายละเอียดสื่อฯ

ระดับชั้นมัธยมฯ ต้น

ชมรายละเอียดสื่อฯ

ระดับชั้นมัธยมฯ ปลาย

ชมรายละเอียดสื่อฯ

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก https://bit.ly/3dzYBhd หรือโทร 02-251-4569

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน พร้อมรับทุกสถานการณ์…
Modern Classroom Upgrade สร้างห้องเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ด้วย ENGLISH BLENDED LEARNING by LearnEducation ทันสมัย เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง

Modern Classroom Upgrade สร้างห้องเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ด้วย ENGLISH BLENDED LEARNING by LearnEducation ทันสมัย เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีหลากหลายเทคนิคที่เสริมสร้างความจำ เหล่าครูผู้สอนต้องหากลวิธีเพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง ENGLISH BLENDED LEARNING นำเสนอการสอนที่สามารถสร้างห้องเรียนรูปแบบใหม่…
สอน CODING ให้เข้าใจง่าย เพิ่มทักษะจำเป็นให้กับนักเรียนยุคใหม่

สอน CODING ให้เข้าใจง่าย เพิ่มทักษะจำเป็นให้กับนักเรียนยุคใหม่

สอน Coding เสริมสกิล พัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ สอนให้คิดและใช้เป็น รู้เท่าทันเทคโนโลยี  พร้อมบทเรียนที่เน้นกิจกรรมช่วยเพิ่มทักษะที่จำเป็นในทศตวรรษ 21 เรียนง่าย…